Agnes N

Min promenad

Jag gick runt skolgården i vänster varv. Jag såg några fåglar och det luktade reg, det var ganska kallt. Man hörde fåglarna kvittra, på skolgården såg man lekgrejer, röda hus, stenar och växter. Jag såg buskar, träd och blommor. Vi gick två och två. Jag tycker det är en fin skolgård och skola. Vad tycker du?ck

Mitt träd, ek

17 september 2008
 • Fristående ekar kan bli väldigt tjocka.
 • Ekens frukt kallas ekollon.
 • De äts av många djur t.e.x. ekorre, vildsvin, rådjur, gräsand, ringduva och ekollonvivel.
 • Ekens blommor siter i små hängen, de är små och gröna.
 • Ur dessa två blommor bildas två ekollon efter att pollen med vindens hjälp har flygit från ståndare i hängen på en annan ek.

Hängen av ek - Quercus robur
Hängen av ek - Quercus robur
Ek - Quercus robur
Ek - Quercus robur

Här ser ni ekollon och ekollonblommor. Här är är trädet eken. Eken är mitt favorit träd för man kan klättra i det bra. =)
Ekollon - Quercus robur
Ekollon - Quercus robur
bilderna är från: www.bioresus.uu.se/myller/biomangfald/projekt_grasal.htm

Min skog

Lövträd och barrträd är olika på så sätt att barrträd har barr istället för löv. Dessutom har barrträd kottar.
I min skog finns det nog 2 gånger fler barrträd en lövträd. Jag såg mycket tallar och granar.

Jag hörde två olika fåglar det var, taljoxe och skogsduva.

Jag kunde inte se några bohål.

Jag såg matrester av ekorrar.

HAVET FAKTA

1 Roskarl lever i yttersjäråden den heter roskarl för den är rosig dvs fargran.
2 Det finns tre olika soters sälar i sverige det är gråsäl och knubbsäl.
3 Gråsälen har jagats så hort för att skinet och kötetet skulle man ochså för att den konkurrerade med meniskan och fiske.

4 Är salt vatten på Västkusten för att Atlanten är salt. Någon gång varje år så blåser det in saltvatten i Östersjön när det stormar. I Östersjön är det bräckt vatten. Det betyder att det är en blandning mellan salt och sött vatten. I norra Östersjön fylls det på med vatten från de norrländska älvarna.
5 Rödspottan vill visa att den kan klamoflera sig i boten den har ögonen uppe på huvudet.
6 Maskeringskrabban heter maskeringskrabba fär att den är maskerad och serut som boten.
7 Jag gillar trift mest av alla strand blommor.
8 Grönflekiga paddor är svårt utrotningshotade.
9 Jag spela vem äter vem då lärde jag mig att muslor åt djurplankton.
10 Jag hade några rätt men 33 fel.


Utrotningshotade djur

Gråsäl


I östersjön är antalet gråsälar kraftit minskat under 1900 talet.I börgan av seklet fanns det ca 100 000 gråsälar i Östersjön, men antalet var nere i endast ca 2500 orsaken till den stora minskningen var framför allt det höga hallterna miljögifter spesjelt PCB som bland anat gorde vuxna honor sterila dvs de kunde inte få några ungar i flera gifter som sälarna fick i har nu förbjudit så mengder gift i vattnet och fiskarna har minskat. Det har gjort att sälhonorna nu lykas betre att få ungar (kutar). Men för att yterligare öka antalet sälar lengs sverges kuster så har man även släpt ut sälar som är födda i hägn. Naturhistoriska Riksmuseet driver tilsammans med världsnaturfonden WWF ett avelshägn för gråsäl i biotestsjön utanför Forsmark kärnkraftverk i Uppland. Hägnet invigdes 1980 och sedan dess har 30-tals sälar släppts ut. Några har fått radoisändare på sig så att man kan följas deras rörelser.

Via lanken här nedan så kan ni få veta mera om just gråsälen.

Källa.

www.bioresurs.uu.se/myller/biomangfald/projekt_grasal.htm De här bilderna har jag ochså fåt från den sidan.

Gråsäl - Helichoerus grypus
Gråsäl - Helichoerus grypus
Gråsäl - Halichoerus grypus
Gråsäl - Halichoerus grypus

FRÅN FRÖ TILL FRÖ

Carl von linnè

Carl Von linnè kalades ibland för blommster kungen. Han föddes i småland i börgan av 1700-talet.Han bliv en genom tidernas berömda neturvetenskapsmän. Han utforska mest av allt växternas liv om hur fröna togs vidare och annat sånt.Hans favorit blomma döpte han till Linnea.
Han döpte många växt arter efter latinskt språk.Åker kålen döpte han till brassika rapa.Han bode i ett hus som hete Hammarby det var röt och stort.Blomman lennea är smålands landskaps blomma.här ser ni blomman linea ---------->
Linnea
Linnea
Det här är skelvaste Carl von linnè----->.
------>external image GRH%2Bsamling%2Bportr%C3%A4tt%2B1053%2BCarl%2Bvon%2BLinn%C3%A9%2B1707-1778%2Bav%2BRoslin%2BAlexander.%2BFoto%2BNationalmuseum.%2B500%2Bbred..jpg
På vintern hade småland ont om frukt och grönsaker de gorde en förskräklig sjukdom såm heter skörbjgg man fick rutet tandsjör och tänderna lostnar Carl fon linnè drabades av dena hämska sjukdom på våren plåkade han massa hallon på vårenoch åt dom på vintern han bliv så småninom frisk det var och ett botemedel på gikt.Föra året fyllde carl von linnè 300 år.
UPPDRAG 2 - HUR SER FRÖN UT?

tor böna
Färg:vitt-gul-bers.
Form:oval-plat.
Konsistens:hord-len-slät.
Lukt:tort.
Storlek:liten en och en halv cm.

Frutsägelser inför uppdrag 3 Jag tror den växer snabbare.


genomblöt böna
Färg:vit gul.
Form:oval sjok.
Konsistens:sjok och rynkig.
Lukt:rutet ägg.
Storlek:lite störe en förut.En växt


1.Det finns över 300 000 olika växt arter. En växt är en sak som har själk som kan vara grön eller brun. Den siter fast i marken med röter som är bruna och uvanför ar dens gröna delar.

2.En växt behöver vatten ,jord, koldioxid och solenerski.

3.Dom behöver vatten, jord koldioxid och sol enerski för att till värka syre.

4.En frukt är så att först är det en blomma såm befruktas och då börgar en grej i blomman väksa och så blir det en frukt.

5.Ett frö är som ett korn som börgar sprika och så komer det utt en växt.
external image fotosyntes.gifbilden kommer från www.hsr.se


Vad du är duktig Agnes tycker mamma och pappa. Bra jobbat.
Kramar


havsöring

1 april är första dagen man får fiska havsöring.

Deras lekperjod är i oktober till...

Hafsöring finns i östersjön.

Det latinska namnet för havsöring är salmo trutta.

I stockholm finns det gott om fisk. Man vårdar fisken i Stockholms skärgård.

external image stadier.jpg denä bilden kommer från www.skanskakustfiskeklubben.se

ÅKERKOL


åkerkol är en sorts blomma som växer på ängar. den förökar sig väldigt lätt. Åkerkol har två olika sorters blad de kalas hjärtblad och vanligblad.'DJUR OCH VÄXTER


De stora djur som björn och älg äter uppsig så mycket de orkar för att inte va hungriga när det är vinter och de går i ide.
external image img_47348d1dc3693.jpg
Och de smådjuren som ekore och vinter fåglar sammlar massa mat och läger där de ska gå i ide.
external image 051227095e.jpg


 1. Skriv rubriken: "Pollinering"
 2. Sätt in en bild på ett bi från fotofinnaren.se
 3. Vad heter blommans delar? (OBS! Inte hela växten, bara blomman)
 4. Vad gör bin i blommor?
 5. Hur kommer pollen från en blomma till en annan?
 6. Vad händer med blomman när pollenet landar på ståndaren?
 7. Gör färdigt ditt diagram. Fotografera det och lägg in det i din wiki.

Bild från www.multimedia.skolutveckling.se


FJÄLLET


2. En lämmel är blandfärgad i gul och brun och ett lämmelår är att det finns väldigt många av dom.

3. Fjälluggla och fjällripa är helvita.

4. Det finns två olika sorters kräldjur och det finns tjugofem olika sorters fåglar och en groddjurs art.

5. Jag hade fem fel och om det är fjällämmelår så blir det jobbigt för de andra djuren för det är så många lämmar nu hade jag noll fel på vem äter vem.

6. Renlav är renar beroende av på vintern.

7. Dvärgbjörk kallas björkarna i fjällvärden.

8 Det här är en fjällargentia --------->
Fjällgentiana - Gentiana nivalis
Fjällgentiana - Gentiana nivalis
.

9. Fjällkvanne är viktig för samerna till deras matlagning.

10. Kråkbär är lite svart blå.