VIT STORK
Den vita storken är en stor fågel med lång hals och näbb, långa ben och långa breda vingar.
de flesta vita storkarna bor i ett träd i ett bo som tillverkas av longa grova kvittar, strån och fjädrar som gör boskålen mjuk och ombonad. kullen består oftast med 3-4 ägg som är vita de leggs med två dyngs mellanrum och ruvas av både hane och hona i 32 dyng. det enda lätet som storkarna har är att klappa med nebben samtidigt som huvudett kastas bakot över ryggen lätet amends som helsning och som försvar av boet. Storken är ochså en flytt fågel för på hösten flyttar hela stork familjen till Afrika.
Stor storken kan vexa upp till 110 cm long och 3-4 kg och vingspanen kann bli 215 cm.
Den främsta orsaken till att den vita storken försvann från vårt land är att de inte hittade tillräckligt mycket föda. Storkar lever till stor del av grodor och när många våtmarker dikades ut för att öka mängden åkermark försvann grodorna.
Högspänningsledningar, som storken kolliderar med, är ett annat hot. Beståndet reduceras också av långt driven jakt i Afrika och runt Medelhavet. Kemisk bekämpning av storkens viktigaste föda i Afrika, gräshoppor, medför förgiftning eller födobrist.
Internationellt sett är den vita storken inte hotad, men enligt ArtDatabankens rödlista är den vita storken försvunnen i Sverige.

external image vit-stork3.jpg den här bilden har jag hittat på googel
En vext liv
1.vard är en växt. En vext är en organisme som sitter fast i marken med jelp av rötter.
2.vad behöver en växt för att leva.En vext behöver soljus,näringsemnen,koldioxid,vatten.
3.Vad är fotosyntes.fotosyntes kallas vexternas teknik att bygga energi ur koldioksid och vatten gienom inverkan av solljus.
4.vad är en frukt? Frukt kallar en del produter från vextriket som är nytia och goda att äta / ofta lite söta och saftiga.
5.vad är ett frö? Ett frö är en burgan på en växt.
6.


1. som en mus
2. fjellripa
3.
Fjället

1.
Fjällämmel i en blå hink - Lemmus lemmus
Fjällämmel i en blå hink - Lemmus lemmus

Vad är ett lämmelår? ett lemel år är när det kommer monga lemlar.
2. fjällripan.
3. det fins mer djur i skogen.
4.jag spelade vem äter vem jag fick 0 fel po en gong.
5. Renen är beroende av renlarvar.
6. De bjurkar i fjället kallas för fjällbjurkar.
7. Slåtterblomman har fem vanliga ståndare och dessutom fem ombildade ståndare som ser ut som de var täckta med honungsdroppar. Detta lockar till .sig flugor och andra insekter som kan föra över pollen från en blomma till en annan.
8. man amender smerna till matlagning.
9. Kråkbär ser ut som blåbär altå blåa.
10. skogs grensen log högre furr.