Agnes T
Vi gick runt ungefär halva skolgården. Det fanns många träd och många stenar på skolgården. När man kom in i skogen så luktade det vått träd. Jag såg träd, buskar och blåbärsris. När man tittade under stockar så såg man myror, maskar och skalbaggar. Jag såg äppelträd, alm, ek, lön, gran, tall och björk.

SKOGEN

Faktafrågor

1.Hackspetten äter skalbaggslarver och på vintern äter den mest tall- och granfrön.
2.När det är vinter så får ekorrar grå päls fast när det är sommar får den mer rödbrun päls.
3.Större korsnäbb, större hackspett och ekorre tycker om tallen.
4.För att kunna öppna större kottar så behöver korsnäbben en stark näbb.
5.Dödgrävaren är svart och orange och har 6 ben som alla andra insekter och hårda sköldar.
6.Spillkråkan låter som att den pickar hela tiden. Spillkråkan äter snytbagge.


Skogen bakom Kometen

Vi gick upp till vår skog bakom kometen. Där är det mest
blandade träd.Där är det både löv- och barrträd. Jag hörde
två fåglar kvittra, jag vet inte vilka det var. Jag gick med
Pauolina.
SLUT


HAVET

Faktafrågor

1.Roskarl har fått sitt namn från den rosiga dvs färgerna. Den finns i Östersjön.
2.Vikare, gråsäl och knubbsäl lever vid Sveriges kust. Dom äter fiskar.
3.Gråsälen jagades förr för skinnets och köttets skull.
4.Det är salt vatten på Västkusten för att Atlanten är salt. Någon gång varje år så blåser det in saltvatten i Östersjön när det stormar. I Östersjön är det bräckt vatten. Det betyder att det är en blandning mellan salt och sött vatten. I norra Östersjön fylls det på med sött vatten från de norrländska älvarna
5.Rödspettan försöker göra så att den inte syns, den kamouflerar sig.
6.Krabban gömmer sig, man säger att den försöker kamouflera sig.
7.Jag tycker att marvilo var finast ut av alla blommor.
8.Den grönfläckiga paddan är mycket starkt utrotnings hotad och finns nu bara kvar på ett litet antal platser vid kusten i sydligaste Sverige.
9.Jag lärde mig namnen på t.e.x smörbult och djurplanton.
10.Jag hade 0 fel första gången.
Utrotningshotade djur

Gråsäl

I Östersjön är antalet gråsälar kraftigt minskat under 1900 talet.I början av seklet fanns det ca 100 000 gråsälar i Östersjön, men antalet var nere i endast ca 2500. Orsaken till den stora minskningen var framför allt det höga halterna miljögifter speciellt PCB som bland annat gjorde vuxna honor sterila dvs de kunde inte få några ungar. Flera gifter som sälarna fick har nu förbjudits så mängden gift i vattnet har minskat. Det har gjort att sälhonorna nu lyckas bättre att få ungar (kutar), men för att ytterligare öka antalet sälar längs Sveriges kuster så har man även släppt ut sälar som är födda i hägn. Naturhistoriska Riksmuseet driver tillsammans med världsnaturfonden WWF ett avelshägn för gråsäl i biotestsjön utanför Forsmark kärnkraftverk i Uppland. Hägnet invigdes 1980 och sedan dess har 30-tals sälar släppts ut. Några har fått radiosändare på sig så att man kan följa deras rörelser.

Via länken här nedan så kan ni få veta mera om just gråsälen.

Källa.

www.bioresurs.uu.se/myller/biomangfald/projekt_grasal.htm Mina bilder kommer också från den här länken.

Gråsäl - Helichoerus grypus
Gråsäl - Helichoerus grypus
Gråsäl - Halichoerus grypus
Gråsäl - Halichoerus grypus


FRÅN FRÖ TILL FRÖ


Carl von Linnè

Carl von Linnè kallades ofta för blomsterkungen. Han föddes i Småland på början av 1700-talet. Linnè blev en av Sveriges genom tidernas mest berömda naturvetenskapsman. Han gav också alla arter ett eget latinskt namn, som består av två ord. Han utforskade mest av allt växternas liv om hur frön togs vidare och annat sånt. Linnès favoritblomma heter Linnea. Han tog det namnet efter sig själv. Han bodde i ett hus som kallas Hammarby. Det här är blomman Linnea ------>
Linnea
Linnea
Här är Carl von Linnè--------->
external image GRH%2Bsamling%2Bportr%C3%A4tt%2B1053%2BCarl%2Bvon%2BLinn%C3%A9%2B1707-1778%2Bav%2BRoslin%2BAlexander.%2BFoto%2BNationalmuseum.%2B500%2Bbred..jpg
external image GRH%2Bsamling%2Bportr%C3%A4tt%2B1053%2BCarl%2Bvon%2BLinn%C3%A9%2B1707-1778%2Bav%2BRoslin%2BAlexander.%2BFoto%2BNationalmuseum.%2B500%2Bbred..jpg

På Linnès tid fanns det ont om frukt och grönsaker under vintern. Bristen på vitaminer gjorde att många människor drabbades av en sjukdom som kallas skörbjugg. Allvarlig skörbjugg gör att tandköttet börjar blöda och tänderna lossnar. Skelettet blir skört och det är lätt att ett ben i kroppen går av. Linnè drabbades själv av den sjukdomen men klarade sig. Förra året fyllde Carl von Linnè 300 år.
UPPDRAG 2 - HUR SER FRÖN UT?

Vi undersöker en limaböna

Torr böna

Färg:Limabönan är vit, gul och beige.
Form:Den är lite oval och lite platt.
Konsistens:Den är hård, len, och fast, den går inte att dela.
Lukt:Den luktar mest torrt.
Storlek:Den är en och en halv cm.
Genomblöt böna

Färg:Den har svarta fläckar lite överallt. Den är gul och vit också.
Form:Den är bucklig, oval och lite platt.
Konsistens:Den är lite mjuk och blöt.
Lukt:Den luktar ruttet ägg
Storlek:Den är 2 cm.VÄXTER

Det typiska för växterna är att de skapar sin egen näring av solljus, koldioxid ur luften och vattnet ur marken. Ett frö är något som ska bli en växt. En växt behöver solljus, koldioxid och vatten. Det finns över 300 000 olika växtarter. En frukt är god. Ett frö är en början på en växt. Själva skalet på en frukt skyddar bönan som en kastanj. Vi människor spottar ut kärnan och för med kärnan någon annanstans. Då blir det en växt där.
källa www.hsr.se

external image fotosyntes.gif

Åkerkål

åkerkål, Brassica rapa ssp. campestris, underart i familjen korsblommiga växter, gammal ogräsväxt som växer på all sorts kulturpåverkad mark. 30–80 cm hög ört med grenig stjälk och gula blommor i toppställd samling. Frukten är en 5–7 cm lång skida med långt spröt. Inom arten B. rapa finns även kulturväxterna rybs, rova och salladskål m.fl.Hur djur för beredeser för vintern

Stora djur som björn och älg äter upp sig så att dom inte behöver vara hungria när dom går i ide. Små djur som ekorre och vinter fåglar samlar ihop matt och läger det där idet.
Skriv rubriken: "Pollinering"
  1. Sätt in en bild på ett bi från fotofinnaren.se
  2. Vad heter blommans delar? (OBS! Inte hela växten, bara blomman)
  3. Vad gör bin i blommor?
  4. Hur kommer pollen från en blomma till en annan?
  5. Vad händer med blomman när pollenet landar på ståndaren?
  6. Gör färdigt ditt diagram. Fotografera det och lägg in det i din wiki.
Pollinering

Blommans delar heter kronblad, stondare och pistil.
Det luktar sött och då flyger binen dit.
Om ett bi landar på en blomma så fastnar pollen
på den och ner biet flyger iveg till en annan blomma så
kommer pollenet på den blomman.Fjället

Fakta
2 Hur ser fjällämmel ut och vad är ett lämmeår?Svar: Fjällämen är både svart, brun och gul. Lämmelår betyder att det finns många lämmlar. 3 Vilken fågel är helt vit? Svar: Det är fjällugglan.
4 Var finns det flest djurarter på skogen eller på fjället? Svar: Det finns fler djurarter i skogen.
5a Jag har lärt mig namnen på Järv, Fjällämmel, starr, Fjälluggla och Renlav.
5b Jag spelade vem äter vem och fick 0 fel på första försöket.
5c Om dte är ett lämmelär, vad kan det få för konsekvenser för andra växter och djur i fjällvärlden. Svar: 2001 minskades antalet djur till nästan 0 och man såg döda lämmlar överallt i fjällen.
5d Gör övningen en gång till och försök förbetra dit resultat. Svar: Jag fick 0 fel igen.
6 Vilken växt är renen helt beroende av på vintern? Svar: Renen älskar renlavar.
7 Vad kallas björkarna i fjällvärlden? Svar: De träd som finns i fjällvärlden kallas fjällbjörkar.
8 Välj ut en växt som du tycker är intressat och skriv några fakta om den. Svar: external image hjortron.jpg
Hjortron plåkas av många människor i fjälltrakterna, både för egen andvendning och för förseljning.
9 Hur använde samerma växten kvanne? Svar: Samerna använde den för att blanda mjölk så den skulle hålla längre.
10 Vilken färg har kråkbären? Svar: Det är blå