PROMENADEN Jag, Felix, Alexander och Pontus gick runt skolgården och det var mycket träd och blött. Det luktade blöt natur. Vi såg grodblad, gräs och massa blommor. Vi såg också en stor mask. Vi såg massa träd och buskar det var äppelträd björk, gran, ek, en och nypon buske.

FAKTA OM SKOGEN
1. En större hackspett äter skalbaggar. Och hackar ut från tall.
2. En ekorre kan ha olika färger. På vintern har dom grå päls. och på sommaren har de röd och brunt.
3. Hackspetsarna och ekorren behöver ha tall.
4. Korsnäbbarnas näbbar korsas så att de kan benda sönder hårda kottar.
5. Dödgrävaren är gul och svart på skalet. Dom dödar mindre djur för att lägga ägg. De spyr ut köttet precis som larver.
SKOGEN BAKOM KOMETEN
När jag satt i skogen så såg jag att det var en bland skog. det var tall, en, gran, rönn och asp. När jag satt på min sten så hörde jag en kungs fågel sitta och sjunga sin lilla visa. Jag såg massa fågel bon som var på samma träd det såg ut att vara ett hög hus med massa våningar. Jag såg också ett rådjurs betning. Men jag såg ingen spillnig av den. Inte heller några spår.

FAKTA OM HAVET
1. Roskarl den har fått det namnet för att den är så rosig. Den bor på östersjön och den lever mest på små kräfter och andra små djur.
2. Det är tre sälar som i Sveriges kuster, som är vikare, gråsäl och knubbsäl.
3. Gråsälen jagades för skinnets och köttets skull men också för att den konkurrerade med människan om fisken.
4.
Det är salt vatten på Västkusten för att Atlanten är salt. Någon gång varje år så blåser det in saltvatten i Östersjön när det stormar. I Östersjön är det bräckt vatten. Det betyder att det är en blandning mellan salt och sött vatten. I norra Östersjön fylls det på med sött vatten från de norrländska älvarna.
5. Den vill visa att den kan kamuflera sig.
6. En maskeradkrabba vill inte visa sig för andra fiskar som kan äta up en. Dörför har den klet ut sig som skögräs.
7. Jag tycker skräppe-taren är best för att den växter på 1 och 20 meter jupt okså är den coolast för den är lång och len. okså så är den veldigt stor.
8. Grönfläckiga paddan är veldigt starkt utrotnigs hotad.
9. På spelet vem äter vem då fick jag reda på att sälen äter makril. Djurplankton äter växtplanton och med mera.
10.
UTROTNINGSHOTADE DJUR
Vit stork. Den vita storken är en stor fågel med lång hals och näbb, långa ben och långa breda vingar. De flästa vita storkarna bor i ett träd i ett litet bo.
Som tillvärkas av longa grova kvistar, strån och fjädrar och annat som gör boskålen mjuk och ombonad. Kullen består oftast med 3-5 ägg som är vita de läggs med två dyngs mellarrum och ruvas av både hane och hona i 32 dyngn. Det ända lätet som storkar har är att de klamppar med näbben samtidit som huvudet kastars bakot över ryggen lätet används som en hälsning och försvar av boet. Stor storken är också en flytt fågel för på hösten så flyttar hela stora familjen till afrika. Stor storken kan växa till 110 cm lång och 3-4 kg och vigspannen kan bli 215cm. Den främsta orsaken till att den vita storken försvan från vårt land är att den inte hittade tilräckligt mycke födda. Storkarna lever till stor del av grodor och många för grodernas marker dikades ut för att öka mangden åkermark förssvan grodorna. Högspännigslednigar, som storken kollederar med, är ett annat hot. Beståendet reducerar också av långt driven jakt i afrika runt medelhavet. kemisk bekamtnig av stor storken vikdigaste födda i afrika, gräshoppor medfö förjiftnig födo brist internationllt sett är den vit storken inte hotad enligt ARTDATABANKENS rödlista är den vita storken försvunen i Sverige.

Den här hittade vi på Google.
external image vit-stork3.jpg

FRÅN FRÖ TILL FRÖ
Carl von Linne´
Carl von linne´ föddes för 300 år sen i Råsult i småland. Men nu är han död. Han gav varje djur eller växt ett latintkt namn som var i två ord. Han blev adlad av kungen och i sin vapensköld valde han naturligt blomman linnea. Som ockå är Smålands landskapsblomma. Han finns också på den svenska 100-kr sedeln. Först hete han Carl Linneus´ men sen adlade han till sit namn till Carl von linne´ som han tyckte var lite adligare namn men det är veldigt ligt. Han skickade frön i kuvär och så skrev han om det frön.

UPDRAG 2 HUR SER FRÖN UT?
Färg: Den är ljusbige
Form: Den är ovalplatt
Konsistens: Den är hård och len
Lukt: Den luktar lite nöt
Storlek/1/1/2cm

Genomblöt böna

Färg: ljusbige
Form: ovalplatt men den har blivit tjockare
Konsistens: Den är mjuk
Lukt: Den luktar korv
Storlek:2 cm

förrutsägelser inför updrag 3:
Jag tror att den börjar sprika.


EN VÄXT LIV

1. Vad är en växt? En växt är en sak som siter fast med röter i marken och har gröna delar ovan jord.
2. Vad behöver en växt för att leva? En växt behöver soljus, näringsämnen, kolidictid och vatten.
3. Vad är fotosyentes? tosyntes kalas växternas teknik att bygga upp energi i ur kolaioxyd vatten genom invärkan av solljus.
4.Vad är en frukt? Frukt, utveklas frukt ämne inehållande ett eller flera frön. Frukten är den som blir kvar av en blomma efter pollinaconen.
5. Vad är ett frö? Ett frö är en början på någon växt.
6. Sätt in en bild som illusttrerar du har skrivit!


HAVSÖRING

Havsöringen påträffas i Eropa längden med sveriges kuster.På latin så heter den salmo trutta.

FAKTA OM ÅKERKÅL


  • Åkerkålen är en blomma som vi planterar i klassen.
  • Det är en lång gul blomma med en grön stjälk.
  • I början så är det blad som heter hjärtblad och sen kommer det en skälk, Engentligablad, Knopar och sen kommer blomman.

  • external image brassica.gif

1. Vad heter blommarnas delar? Dom heter pistill, stondare och kronblad.
2. Vad gör bin i blommor. Dom går dit för att ta sockret och honung.
3. Hur kommer pollen från en till en annan? När ett bi kommer så tar de honung och sen flygger den till en annan och då har det fasnat pollen på bit. Sen flygger den till ett annan blomma och då fasnar pollen på pistilen och då börjar det svärja och då kommer en frukt.
4. Vad händer med blomman när pollet landar på ståndaren? Det börjar bli ett frö i pistilen.
FJÄLL
1. Fjällämmeln är en slags sork som är brokig i gult och brunt. Den är välkänd för att den varierar så mycket i anat meellan olika år vissa år finns nästan inga och andra åeftig och finns de i massor överalt.
2. Vilken fågel är helt vit. ripa.
3.Antal arter. Det finns fler djur arter i skogen
4. Renen är helt beroende av renlavar på vinter.
5. Vilken växt är renen helt beroende av. Den kallas fjällbjurk.
6. Jag har valt ut en för den var så fin och den ser ut som en mata. Enarna i fjällen är är låga och kryper längs marken . En enbuske är kanske bara ett par dm hög men platt och kan täcka flera kvadrat meter.
7. Samerna har fjällkvanne och lapsyra till matlagn
8. Vilken färg har kråkbären? Veldit mörkig. svart.
9. Trädgrensen låg 300-400 meter högre än nu och att ädelövsträd som ek, hassel, alm och lind växte på suma höjd som fjäll bjurken gör nu.
En - Juniperus communis
En - Juniperus communis
external image mfs_rypa.GIF FRÅN GOOGLE