SKOGEN

FAKTA FRÅGOR OM SKOGEN!!! Hej fint skrivet / Alice

1.Den större hackspätten kan äta skalbaggar som kryper under marken.På vintern äter dom tall och gran frön.
2. Ekorrens vinter päls är strävare än sommar pälsen.På vintern så är pälsen mörkare än sommar päls.
3.Den större korsnäbben,större hackspett och ekorrar är beroende av tallen.
4.Den större korsnäbben har grövre och större näbb som kan öpnna hårarde kottar.
5.Dödgrävaren har en randig rygg.Den är liten och rund.Dödgrävarens larver ser ut som en gråsugga.
6.Spillkråkan trummar för att få partners.

Fakta om björk:
Björken är en av sveriges vanligaste träd.lång och smal. Björken har en vit stam och svart botten.
Hej Denise! Kul sida du har. Kanske lite mycket kludd som andra har skrivit!! Bra kämpat!!
HAVET!!!!!!!!!


Faktafrågor om havet!!!
1.Roskarlen är färgran så den är alltså rosig alltså färgrann.
2.Det finns tre stycken sälarter : vikare,gråsäl och knubbsäl.
3.Den gråsälen jagades för den´s skin och kött.
4. Det är salt vatten på Västkusten för att Atlanten är salt. Någon gång varje år så blåser det in saltvatten i Östersjön när det stormar. I Östersjön är det bräckt vatten. Det betyder att det är en blandning mellan salt och sött vatten. I norra Östersjön fylls det på med sött vatten från de norrländska älvarna
5.Rödspottan vill visa att den vill kamoflera sig.
6.Maskeringskrabban vill gömma sig som kamoflerar sig.
7.Jag gillade sandkrypare bäst.Den var fin.Den var ganska hög.Den växer mycket snabbt.

Utrotningshotat djur!!!
Lom:
Ge lommen en chans
Ge lommen en chans
Utseende:
Lommen har stark, nästan rak och mycket spetsig näbb, ganska stora ben som sitter långt bakåt vid sjärtens sidor,
från sidor starkt hoptryckta tarsometatarsalben,långa framtår med hel simhud,baktå och tät och fast fjäderbeklädnad, som är grövre än doppingarnas. Vingarna är korta och spetsiga, med hårda pennor. Färgen växlar efter årstider och ålder, är bjätare på sommaren och överensstämer hos ungarna med de vuxnas vinterdräkt.

Beteende:
Lommarna vitsas på sommartid vid sött vatten, under andra årstider däremot oftast vid havet. De påträffas aldrig i flock.De lever främst av fisk. De är fulländade simdykare, kan stanna flera minuter under vattnet, dyker ofta mycket långa sträckor och simmar än på vattenytan, än så djupt nedsänkta, att endast en smal strimma av ryggen är synlig. De dyker ned i vattnet utan märkbar ansträngning och minsta plask.På marken har de mycket svårt att röra sig.De flyger bättre än man skulle kunna tro med viss ansträngning höjt sig ett stycke upp i luften, rätt hastigt fart med mycket snabba vingslag.

Läte:
Lommarnas läte är starkt och kan upplevas som lite ödsligt.De undkommer oftast sina fiender genom att dyka.Men när de råkat i fiendens våld försvarar de sig med starka hugg med den vassa näbben.

Häcking:
Sitt bo lägger lommarna vid sötvatten och mycket nära intill stranden. Äggen är två till antalet och är grön- eller gråbruna med svarta fläckar.
Lyssna på lommen här


Från frö till frö
Carl von linnè

Carl von linnè

Carl von linnè kallades ofta för ``blomsterkungen´´. Hans hemlandskap är småland.Han älskade blommor som han gav namn till på latin som b l.a Linnea, Åkerkål. På linnè tid var det ont om frukt och grönsaker under vintern.
UPPDRAG 2 - HUR SER FRÖN UT?

Vi undersöker en limaböna

Torr böna

Färg: Beige
Form: Platt
Konsistens: Slät och hård
Lukt: Nötig
Storlek: Ca 1,5 cm


external image limabona_1145719318_5914242_thumb.jpg

Gemon blöt böna:

Färg: Vit och begie
Form: Stort öra typ
Konsistens: Len.
Lukt: Mandarin och nötig
Storlek: 2,3


Förutsägerlser för uppdrag 3:
Jag tror att den kommer att spricka och ändra färg.

En växts liv!!!
1.Vad är en växt?
Svar: En växt är en levande organismer som sitter fast med rötter i marken
2.Vad behöver en växt för att leva?
Svar: En växt behöver jord som är skräp som har för mulltnat.Och syre. En solljus. De behöver delvis Koldioxid.
3.Vad är fotosyntes?
Svar: Fotosyntes kallas växternas teknik att bygga upp energi ur koldioxid och vatten genom inverkan av solljus.
4.Vad är en frukt?
Svar:En frukt är en sak som skyddar fröna genom att sprida dom.
5.Vad är ett frö?
Svar:Ett frö är en sak man lägger i marken och så kan man plantera på olika sätt.
6.Sätt in bilder som illustrerar det!!!!external image fotosyntes.gifBilden kommer i från www.hsr.se


Om Havsöring:

Havsöring på latin är Salmo Trutta.
Havsöringen påträffas vid hela svenska kusten (vid Öresund).
När havsöringen ska leka så kommer dom mest till älvar och eller åar.
Havsöringens kännetecken är gällock (en fena).Leken sker i norra svergie oktober i landets södra del i nov-dec.
external image ShowSidSektionsBild.aspx?SidSektionsId=311
external image brassica.gif ÅKERKÅL:
Bra´ssica ra´pa ssp. sylve´stris, underart till arten B. ra´pa i familjen korsblommiga växter (arten B. ra´pa// omfattar också underarterna rova och rybs). Åkerkål är en ettårig, 30-80 cm hög ört med grenig stjälk. De strödda bladen har stjälkomfattande bas; de nedre är gröna och nedtill parflikiga, de övre blågröna och hela. De gula, 10-15 mm vida blommorna (juni-augusti) sitter i toppställd samling som först är flocklik, senare klaselik. Frukten är en 5-7 cm lång skida med långt spröt. Åkerkål är sedan mycket lång tid känd som ogräsväxt, men den är ingenstans känd som ursprungligt vild. Den växer på all sorts kulturpåverkad mark. Den förekommer i hela Sverige mindre allmänt och minskande, i fjällen känd från enstaka platser. Åkerkål anses ibland som en förvildad form av rybs.


Pollinering:
  1. Skriv rubriken: "Pollinering"
  2. Sätt in en bild på ett bi från fotofinnaren.se
  3. Vad heter blommans delar? (OBS! Inte hela växten, bara blomman)
  4. Vad gör bin i blommor?
  5. Hur kommer pollen från en blomma till en annan?
  6. Vad händer med blomman när pollenet landar på ståndaren?
  7. Gör färdigt ditt diagram. Fotografera det och lägg in det i din wiki

1.Svar: Bild från wikipedia.
2.Svar: Blommans delar heter ståndare och pistil.
Ett bi som sprider pollen på en ros.
Ett bi som sprider pollen på en ros.

3.Svar: Suger näktar och sprider vidare till andra blommor.
4.Svar: Bin flyger först till en blomma suger näktar så fasnar det pollen på biet.Sen flyger den till en annan blomma och så kommer det pollen i den andra blomman.
5.Svar:Ståndaren växer en lång tid sen bilr det en blomma och från blomma till frukt.

Fjället:

1.Kan du se trädgränsen och skogränsen på bilden?
Svar:Det blir kallare ochdet lutar ganska mycket och till sist så är det inte lika mycket näring i jorden.
2.Hur ser en fjällemmel ut och vad är ett lemmelår?
Svar:En lemmel ser ut som ett marsvin med en fin päls.Ett lemmelår då det är en massa lemmlar i fjällen.
3.Vilken fågel är helt vit?
Svar:Jag hade hittat Dalripa.Som blir helt vit på vintern.
4.Vilket antal djur finns det i svergies naturskap?
Svar:Svaret är skogen.
5.A B C D ?
Svar:A Jag har lärt mig namnen. B jag hade 5 fel. C Det blir för lite starr till lemmlarna. D Nu fick jag 0 fel. Det blir jag nöjd med.
6.Vilken växt är renen helt beroende av på vintern?
Svar:Renen är beroende av renlavar.
7.Vad kallas björkarna i fjällvärlden.
Svar:I fjällen så kallas fjällbjörk.
8.Välj en växt som du tycker är intressant?
Svar: Stormhatt är en fin blomma som är släkt med 100 arter.Den klarar säker 2- grader.
9.Hur använde samerna växten kvanne?
Svar:Samerna använde första årsbladen till att blanda renmjölk.
10.Vilken färg har kråkbären?
Svar:Kråkbär är blåa som blåbär.

Det här var allt från min wiki för i år

Hejdå

Denise kvick!!!


hi snygg sida /elsapelsapuff