Facktafrågor om havet: external image havet.jpg
1. Roskarl heter så för att den är färgglad=rosig. Den finns i Östersjön.
2. Det finns vikare, knubbsäl och gråsäl. De äter fisk, kräftdjur och musslor.
3. Sälarna jagades för köttets och skinnets skull.
4. Det är salt vatten på Västkustydeten för att Atlanten är salt. Någon gång varje år så blåser det in saltvatten i Östersjön när det stormar. I Östersjön är det bräckt vatten. Det ber att det är en blandning mellan salt och sött vatten. I norra Östersjön fylls det på med sött vatten från de norrländska älvarna.
5. Den kamouflerar sig bra eftersom den är platt och har samma färg som havsbotten.
6. Den maskerar sig.
7. Jag gillade Skräppe-taren bäst för att den är rolig.
8. Det är den Grönfläckiga padan.
9. Jag har lärt mig namnen på djuren.
10. Sälen äter makrillen. Djurplankton äter både Tång och växtplankton.på skolan hade jag 85 fel nu har jag 0.

SKOGEN
Faktafrågor om skogen:
1. Gröngölingen äter stora skalbaggslarver under barken.
2. Vinterpälsen är grå och sommarpälsen är lite orange.
3. Större korsnäbb hackspett och ekorrar är beroende av tallen.
4. Deras näbbar är korsade.
5. Den ser ut som en skalbagge och är gul och svartrandig.
external image Mursten%20skog.jpg Bild från google.
Pilgrimsfalk
Pilgrimsfalken är en slaks fågel. Den är svart på rygen och svart prikig med vit bakrund på magen. Hanen är nästan lika stor som en kråka men honan är som en korp.Honan är altså störe en hanen. Deras långd är 40 till 50 cm long. Men när den feler ut vingarna så blir den 80-110 cm long. Pilgrimsfalken är Hallands lanskapsfågel. Pilgrimsfalken är veldikt stark och när den jagar kan den vara veldikt grov. Pilgrimsfalken vill järna bo vid vatnet för där kan dom lätt få föda. Pilgrims falkens föda som fåglar är Måsar Kajor Ankor och duvor Pilgrimsfalkens namn på latin är Falco pereninus. Falkon bolden från Gogle och den andra är från wickipedia external image falcon_bbq_low.jpgexternal image 220px-PeregrineFalcon_cropped.jpg


Carl von line

Carl von line levde för 300 år sen. carl von line hade ett stort röt hus de huset hete hamarby fast det har inget med fotbolslaget att jöra.

UPPDRAG 2 - HUR SER FRÖN UT?

Vi undersöker en limaböna

Torr böna

Färg: Vit beige
Form: Oval
Konsistens: Len
Lukt: luft
Storlek:2-8 cm
Förutsägelse. Jag tror att bönans skal spriker och det komer en vext
Genomblöt böna

Färg: Lite beigeare en för
Form: Fort farande oval men lite tsjokare
Konsistens: Lite mjukare
Lukt: Manda rin
Storlek:2 cm

Vad är en växt. En växt är saker som lever. Växtrna siter fast i marken Det som gör att dom siter fast i marken kalas röter. Röterna siter fast i marken.
Vad behöver en växt för att leva. Den behöver vaten syre Sol och jösel.
Vad är fotosyntes. Det är det som jör att växterna ger oss syre.
Vad är en frukt. En frukt är som ett skyd för fröt.
Vad är ett frö. Ett frö är en Liten sak som blomväxter ander för att föröka sig.
fotosyntes
fotosyntes
external image 2067.jpgbilden komer från google

Havsöring
Havsöringen heter salmo trutta.
Havsöringen har sin lekperiod på hösten då leger egen i strömen.
Havsöringen fins i hela vestkusten.
Avelsarbete är att man rädar jur som är utrotnings hotad

Åkerkål
Åkerkål brassica heter åkerkålens namn på latin. åkerkålen kan bli upp till c 8-20 cm långa min bloma blev 15 cm lång.

Hur djur klarar sig inför vintern.

Olika djur förbereder sig på olika set. Björnar dom äter sig meta och sen går dom i ide. Ekorarna dom leger sin mat i träden.

": "
  1. Skriv rubriken: "Pollinering"
  2. Sätt in en bild på ett bi från fotofinnaren.se
  3. Vad heter blommans delar? (OBS! Inte hela växten, bara blomman)
  4. Vad gör bin i blommor?
  5. Hur kommer pollen från en blomma till en annan?
  6. Vad händer med blomman när pollenet landar på ståndaren?
  7. Gör färdigt ditt diagram. Fotografera det och lägg in det i din wiki."

1. Pollinering
2.
Klicka för stor bild
Klicka för stor bild


3. Kronblad pistil stondare.
4. Dom suger nektar.jkl
5.När bina suger nektar så faseler nar det polen på föterna och när dom suger från en anan bloma så ramlar polen av.
6. stondaren bildar ett frö och efter ett tag så komer frönet ut och en ny bloma bildas

Fjället.

1.Fjällämmeln ser ut som en mus. det är när monga fjällelmmar dör.
2. Det är fjälluggla.
3.Det är bara en art i fjället och åta arter i skogen.
4.a. klar.b. klar.c. Fjälluglan kan dö.d. jag hade 0 fel.
5.renlav.
6.dvärgbjörk.
7.Kung karls spira växer veldigt nära skogsgrensar.