100_3885.JPGmin klass + rasmus och linus.
skogen
1.nämn två exempel på vad en störe hackspett kan äta. denn kan äta skalbagar och tal frön.
2. gämn för dom två bilderna på ekoranas bäls på sommanpäls och vinrerpäls skillnaden är att sommarpälsen är rödbrun. och vinter pälsen är gråvit.
3 nämn tre djur som är beroende av talen.hackspetten och ekorren är beroende av talen.
4 hur är korsnäbben konsttruerad be skriv.... den störe kosrs näbbenmed sin kraftiga näbb spesigelt anpassad för att kunna ta ut fröna ur tallkotten.
5 beskriv dödgrävans utsende. Den ser ut som en kraftig skalbagge är svart och orangs randig.
MIN PROMENAD RUNT SKOLGÅRDEN.
i dag gick jag runt skolgården och då var det så här.så här ser skolg rården. ut i dag grön mycket skog.Grå astfalt.det luktade rengit och lite ny klipt gräs.Dom växtern jag såg var en pelagon och en ny ponbuske.Djuren jag såg var en getnig,flera mäniskor och myror. Träden jag såg var björk,asp,lönn,gran,tal,sälj.

 • eken är vårt största träd
 • i småland är omkrätsen 13 meter i omkräts
  • minst 1500 lika sårtes svampar
  • ekens frukter kalas ekhallon äts av många djur
  • om ekarna sår fritt på ett stort fält så växer grenarna snet uppot men om den står i en skog eller har massa växter grenarna rakt ut eken vill att grenarna ska växta snet uppot
   myraML-236.jpghavet. !!!!!!
1.roskar är en färglad fågel det är därför den hetter roskar.Den lever i ytter skärgården i östersjön.
  • 2.vikare, knubbsäl och gråsälen är de tre säl arterna
  • 3.knubbsälen har jagas för sitt skin och kött
  • 4. Det är salt vatten på Västkusten för att Atlanten är salt. Någon gång varje år så blåser det in saltvatten i Östersjön när det stormar. I Östersjön är det bräckt vatten. Det betyder att det är en blandning mellan salt och sött vatten. I norra Östersjön fylls det på med sött vatten från de norrländska älvarna.
  • 5.den visar sej att den kamoflerar sej jätte bra
  • 6.att den ändrar färg det är därför den heter maseringkraba.
  • 7. saltraja för den var cool färg och rolig.
  • 8. huggormen tro jag
  • 9.nu kan jag ganska bra
  • 10 85 fel hadde jag men det var svårt

flodpälmusslan
flodpälmusslan är ca 15cm lång.den k
an leva mer än 150 år


1.Bakre slutmuskel2.Främre slutmuskel3.Främre gälblad4.Bakre gälblad5.Utandningsrör6.Inandningsrör7.Fot8.Låständer9.Gångjärn10.Mantel 11.Skalets tjockaste del (kallat umbo)
1.Bakre slutmuskel2.Främre slutmuskel3.Främre gälblad4.Bakre gälblad5.Utandningsrör6.Inandningsrör7.Fot8.Låständer9.Gångjärn10.Mantel 11.Skalets tjockaste del (kallat umbo)


den älsta flodpälmusslan som do har funit var 256 år.
status i värden utrotnigshotat.
Tre flodpärlmusslor i en hand
Tre flodpärlmusslor i en hand

bilderna är från wikiperi. den lever i klart rinande vatten.
flodpälsmusslan brukar gräver ner sej i sandn.
endel flodpälsmussla har värde fulla pälor inut sej om den har en päla i sej det är 2000-3000 som har det.
Flodpärlmusslor - Margaritifera margaritifera
Flodpärlmusslor - Margaritifera margaritifera
bilden är från bioresus

slut!!!!!!!
från frö till frö httpexternal image 300px-carl_von_linne.jpg://www.secondsweden.se/2007/10/31/grattis-linne/carl von linne han bodde i småland på 1700-talet. han är en framgonsrika mäniskor i sverge.han döpte alla växter djur och dela in dom i familjer han skolka tilloch med bara för att sätta namn på alla djur växter även ett latinsk namn. Hans favorit blomma var Linne. den svenska resor då på resorna skrev han dag böcker och gorde väldig noggrana anteckniar oillch samla matrial. Han hadde en plughäst när plugga.Han gifte sej år 1739 med
Sara ElisabethMoræa.från falun dom fick sju barn. carl von linne flytta till lunnd för att plugga medisin och natur. Men han var bara där i ett år och plugga.Hans favorit blomma var linne.

bilden kommer från
external image LinneSve.jpg

http://www.tuvaforlag.se/bild_linne_framsida.htm


en växt liv
1
. vad är en växt svar . en växt är en levande organismer som sitter fast i jorden i marken stoleken kan va från 4m,m till 90 meter.
2. vad böhöver en växt för att leva svar. den böhver co2 (koldioxid) och ho2 ( vatteten) och soljus syre solenergi .
3. vad är fotosyntesn det som är växternas tecknik att bygga upp av energi co2 och ho2 och solenergi.
4. vad är en frukt. en frukt är till för att skydda fröna den är god för något djur eller mäniska ska äta upp den och bajsa ut fröna så på de sättet kan fröna spridas och vi leva
5. vad är ett frö. ett frö är början på en växt
6.set in bilder som illustrerar det
external image fotosyntes.jpgwww.**student.educ.umu.se** kommer bilden i från


UPPDRAG 2 - HUR SER FRÖN UT?
Färg:vit lite bergs små bruna prickar.
Form:hal cirkel.
Konsistens: hård slet.
Lukt:städ medel
Storlek: 1,5 cm

Genomblöt böna

Färg:vit lite bers.
Form:halv cirkel.
Konsistens: mjuk och blöt.
Lukt: sädnigs medel
Storlek: 1,6 blivit en milimeter store

Förutsägelser inför uppdrag 3:

Jag tror att... den kommer ändra färg och bli mjukexternal image showimage.php?id=301&w=177&h=800www.fruktogront.se


glad halloween hela klassen
external image halloween.jpghttp://www.frugallawstudent.com/category/holidays/

external image halloween_image.jpg http:s//granitegrok.com/blog/2007/10/kommer bilden i från

havsörnig
den lever i svenska kusten,danmarrk,norge.
på latin hetter den salmo trutta.
den är först ägg,larv,yngel,fisk.
parnigen gå till på hösten i okt i norra sverge.
den är mycket populär i fiskesport.
i visa delar i landet är den utrotad man planderar därför havsöring som laxen.
avelarbete är t,ex hur många.
leken varje år vandrar upp till ån eller mindre som den var föddes
den gillar sanbotten

external image oring5.jpg www.skanskakustfiskeklubben.se/ index.php?page...
åkerkålkål är
åkerkål är en ett till tvårig snabb växande ört.Den levet i trägordsland, åkrar och i vårt fall så i klassrum.Den kan bli till 10-30cm. dens frrukrare är 5-4cm. på latinska hetter den brassica.


polinging

Sätt in en bild på ett bi från fotofinnaren.se
Vad heter blommans delar? (OBS! Inte hela växten, bara blomman)
vad gör bin i blommor?
Hur kommer pollen från en blomma till en annan?
Vad händer med blomman när pollenet landar på ståndaren?
Gör färdigt ditt diagram. Fotografera det och lägg in det i din wiki.

Bild:Bee pollenating a rose.jpg
Bild:Bee pollenating a rose.jpg
bi13_b.jpg
bi13_b.jpg
bilden är från wickipedia.se bilden är från fotofinarea
Gendelblomma
Gendelblomma
bliden är fån fotofinarna.se

vag gör engentligen bin i blommor
svar. dom är vill åt sockeret och smatiargigt fasnlygerar pollen och sen så flyger bit till nästa blomma och då fasnar det på pistillen och sen så börjar pistilen och då blir frön och sen så kommer en hungri fågel och äter upp fröt nästa dag så bajsar fågen ut fröt och så växer en ny blomma upp


fjället .
1.kan du se trädgränsen på bilden:ja det kan se tydligt.
2 . vad är ett fjällämmel år och hur ser den ut?
hur ser en fjällämel ut: den är Fjällämmeln är lätt att känna igen på sin brokiga färg i gult och svart. Den blir upp till 15 cm lång.bilden kommer i från.external image 773OmmmK.jpg http://www.ac.lst.se/files/773OmmmK.jpg.ett fjällämmel år är att dom är jätte många och kan nästan trampa ner varandra.
3 vilken fågel är helt vit:fjällripa och fjälluggla på bilden ser vi en fjällripaexternal image 267a3501c5d8b70cea5f9d17cc55373a.jpgoch den bilden kommer i från http://www.utsidan.se/obj/photo/26/267a3501c5d8b70cea5f9d17cc55373a.jpg.
4.gämför arterna i skogen och fjället : det finns mer djur i skogen en i fjällen.
5 jag spela vem ätter vem och jag fick 29 fel.
6. vad kallas björkane i fjällvärden dom kallas fjällbjärkar och djärvbjörk.
8.välj ut en växt som du tycker:om mitt val var ripbär.ripbärriset får fantskiska höst färger in december. den växer som långa mattor.
9.hur av samerna växten kvanne:dom använder den att blanda i renmjölk så håller den sig bättre.
10.vilken färg är kråkbör : den är blå ochbladen är mörk gröna.


´


Gendelblomma
Gendelblomma