Uppgifter för onsdag eftermiddag:

Uppdrag 10 och 11. Du ska sammanfatta vad du vet om hur blommor förökar sig. Du kan kopiera dessa frågor och klista in dem på din sida om du vill. Svara sedan på dem så bra du bara kan. (Leta efter svaren på s.39 i boken, på www.ne.se eller på www.bioresurs.uu.se/myller)


external image 2_332001.jpg
  1. Skriv rubriken: "Pollinering"
  2. Sätt in en bild på ett bi från fotofinnaren.se
  3. Vad heter blommans delar? (OBS! Inte hela växten, bara blomman)
  4. Vad gör bin i blommor?
  5. Hur kommer pollen från en blomma till en annan?
  6. Vad händer med blomman när pollenet landar på ståndaren?
  7. Gör färdigt ditt diagram. Fotografera det och lägg in det i din wiki.

Bild från www.multimedia.skolutveckling.se

Extrauppgift:
Skriv en faktatext om bin. Använd dig av sidan 37 i boken. Du måste använda dina egna ord. Läs texten först, leta sedan efter intressanta fakta. Lägg också in en länk till en sida där man kan läsa mera om bin, t.ex. wikipedia eller NE.
Klockan 14.00 sammanfattar vi vad vi har lärt oss om detta. Vi kanske också tittar på några av era sidor. :-)